ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
เอกสารแนบ