ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมรับชม การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง

ผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมรับชม การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
  เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ นำหัวหน้าส่วน และหัวหน้างาน ร่วมประชุมรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ในหัวข้อบรรยาย เรื่อง “Trust Leadership” โดย ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กบข. ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒


เอกสารแนบ