ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระะกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ และคณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ
ข้อราชการ ในการนี้ นางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ได้นำคณะผู้อำนวยการสำนักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ ศึกษาดูงานของศาลแขวงพระนครเหนือด้ว


เอกสารแนบ