ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของศาลแขวงพระนครเหนือ

ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของศาลแขวงพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของศาลแขวงพระนครเหนือและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒


เอกสารแนบ