ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครเหนือร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษา ศาลแขวงพระนครเหนือที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

ศาลแขวงพระนครเหนือร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้พิพากษา ศาลแขวงพระนครเหนือที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะผู้พิพากษา ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมอบของขวัญเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนายพลพิพัฒน์ วรชินาคมน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ      


เอกสารแนบ