ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ด้านหน้าอาคารศาลอาญาและโดยรอบบริเวณอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ