ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒


เอกสารแนบ