ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเก็บสำนวนคดีแดง ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และส่วนพักคอยประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องเก็บสำนวนคดีแดง ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และส่วนพักคอยประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ