ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ปรับปรุง -ร่าง-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บสำนวนคดีแดง ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และส่วนพักคอยประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ปรับปรุง -ร่าง-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บสำนวนคดีแดง ห้องทำงานเจ้าหน้าที่และส่วนพักคอยประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)


เอกสารแนบ