ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ประกาศแขวงพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมคดีชั้นอุทธรณ์ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ

ประกาศแขวงพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมคดีชั้นอุทธรณ์ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ


เอกสารแนบ