ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเดินทางไปเยี่ยมและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นายชาตรี ใหม่วิจิตร ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร      


เอกสารแนบ