ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒   


เอกสารแนบ