ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ต้อนรับคณะผู้จัดทำวิจัยเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ต้อนรับคณะผู้จัดทำวิจัยเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ต้อนรับคณะผู้จัดทำวิจัยเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ ในโอกาสที่เข้าพบและขอสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำผลงานวิจัยให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๓


เอกสารแนบ