ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธาน ในการประชุมผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธาน ในการประชุมผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน
     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน เพื่อปรึกษาข้อราชการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒


เอกสารแนบ