ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ในการประชุมหัวหน้าส่วนและหัวหน้างานเพื่อปรึกษาข้อราชการ

ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ในการประชุมหัวหน้าส่วนและหัวหน้างานเพื่อปรึกษาข้อราชการ
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนและหัวหน้างานเพื่อปรึกษาข้อราชการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒


เอกสารแนบ