ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งศาลแขวงพระนครเหนือจัดขึ้น โดยมีนายโอภาศ สื่อยรรยงศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายจตุพล โลหะนำเจริญ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เป็นวิทยากร มีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน ๒๑๙ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   


เอกสารแนบ