ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์

ผู้อำนวยการฯ นำข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา นายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการฟังบรรยายธรรมและการสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ


เอกสารแนบ