ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานการประชุม และศึกษาดูงาน ณ ศาลแพ่งรัชดาฯ เกี่ยวกับการจัดวางระบบ E-filing

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานการประชุม และศึกษาดูงาน ณ ศาลแพ่งรัชดาฯ เกี่ยวกับการจัดวางระบบ E-filing
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดวางระบบ E-filing โดยมีนายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ชั้น ๔ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ จากนั้นหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบดังกล่าว ณ ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ