ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานการประชุมจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานการประชุมจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุมจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ โดยมีผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ประจำศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมประชุมณ ห้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ชั้น ๔ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ   


เอกสารแนบ