ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครเหนือจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอม และบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงพระนครเหนือ

ศาลแขวงพระนครเหนือจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอม และบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลแขวงพระนครเหนือจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประนีประนอมและบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแขวงพระนครเหนือ  โดยนายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดและผู้บรรยายร่วมกับนายสมชัย คชวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ และนายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๔๕ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ 


เอกสารแนบ