ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร   


เอกสารแนบ