ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
  <p style="\\\\&quot;margin-left:-14.2pt;" text-align:justify\\\\"="">เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา (ครั้งที่ ๒) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำวีดีทัศน์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร   


เอกสารแนบ