ศาลแขวงพระนครเหนือ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ผู้อำนวยการฯ และคณะให้การต้อนรับ คณะทำงานการจัดวางระบบการรับฟ้องออนไลน์ E - Filing

ผู้อำนวยการฯ และคณะให้การต้อนรับ คณะทำงานการจัดวางระบบการรับฟ้องออนไลน์ E - Filing
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะหัวหน้าส่วน และหัวหน้างานให้การต้อนรับนายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และคณะทำงานการจัดวางระบบการรับฟ้องออนไลน์ E – Filing ซึ่งศาลแขวงพระนครเหนือได้รับเลือกให้เป็นศาลต้นแบบในกลุ่มศาลแขวง เพื่อมาดูสถานที่ติดตั้งระบบและนำระบบดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการคดี ณ ศาลแขวงพระนครเหนือ


เอกสารแนบ