หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 119
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๗)   
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ ๖๔ ภาควิทยาการ
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักศึกษาฝึกงานศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักศึกษาฝึกงานศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 685   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเตรียมเปิดทำการส่วนคดีนักท่องเที่ยว
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเตรียมเปิดทำการส่วนคดีนักท่องเที่ยว
  :: ข่าวที่ 684   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
     นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าศึกษาดูงานคดีนักท่องเที่ยวของศาลจังหวัดพัทยา และศาลแขวงดุสิต
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าศึกษาดูงานคดีนักท่องเที่ยวของศาลจังหวัดพัทยา และศาลแขวงดุสิต
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “จากใจสู่ใจผู้ต้องขังหญิง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “จากใจสู่ใจผู้ต้องขังหญิง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ"
  :: ข่าวที่ 681   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร   
  :: ข่าวที่ 680   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 120 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงชุดควบคุมค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ระบบไฟฟ้าศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 679   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบรางวัลเชียร์ลีดเดอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฯ
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบรางวัลเชียร์ลีดเดอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฯ
  :: ข่าวที่ 678   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 102 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
  :: ข่าวที่ 677   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร
  :: ข่าวที่ 676   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 675   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 674   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 673   :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “ Practical English Usage Course”
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “ Practical English Usage Course”
  :: ข่าวที่ 672   :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นตัวแทนเข้ารับถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ในการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติสานสัมพันธ์ฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นตัวแทนเข้ารับถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ในการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติสานสัมพันธ์ฯ
  :: ข่าวที่ 671   :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 670   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 669   :: วันที่ 27 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |