หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมายศาลแขวงพระนครเหนือ  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 166
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของศาลยุติธรรมประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของศาลยุติธรรมประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 740   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบเงินสวัสดิการกรณีโยกย้ายให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบเงินสวัสดิการกรณีโยกย้ายให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 739   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาข้าราชการตุลาการในศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาข้าราชการตุลาการในศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 738   :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพสามีเจ้าหนาที่ศาลยุติธรรม ในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพสามีเจ้าหนาที่ศาลยุติธรรม ในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 737   :: วันที่ 30 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบเงินสวัสดิการกรณีโยกย้ายให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบเงินสวัสดิการกรณีโยกย้ายให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 736   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 68 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการส่งคำคู่ความฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการส่งคำคู่ความฯ
  :: ข่าวที่ 734   :: วันที่ 13 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมงานเลี้ยงอำลาข้าราชการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมงานเลี้ยงอำลาข้าราชการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 733   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 81 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบเงินสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือในโอกาสคลอดบุตร
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบเงินสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือในโอกาสคลอดบุตร
  :: ข่าวที่ 732   :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรง ประจำปี ๒๕๕๙   
  :: ข่าวที่ 731   :: วันที่ 6 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 182 )
ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่องเที่ยวประจำศาลแขวงพระนครเหนือจัดประชุมประสานงานการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่องเที่ยวประจำศาลแขวงพระนครเหนือจัดประชุมประสานงานการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  :: ข่าวที่ 730   :: วันที่ 4 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 729   :: วันที่ 28 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 728   :: วันที่ 28 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  และคณะ เข้ารับฟังการแถลงนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาผ่านระบบ Web Conference
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้ารับฟังการแถลงนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาผ่านระบบ Web Conference
  :: ข่าวที่ 727   :: วันที่ 21 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗
  :: ข่าวที่ 726   :: วันที่ 19 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 725   :: วันที่ 14 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมเสวนาตามโครงการกิจกรรมเสวนาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมเสวนาตามโครงการกิจกรรมเสวนาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาล
  :: ข่าวที่ 724   :: วันที่ 14 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก   
  :: ข่าวที่ 722   :: วันที่ 14 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 9 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 93 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 122 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 111 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |