หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 56
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการประมวลผลการออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์–ฎีกา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการประมวลผลการออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์–ฎีกา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือร่วมรับเสด็จฯเจ้าฟ้าหญิงเอชิ โซนัม เดชัง วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือร่วมรับเสด็จฯเจ้าฟ้าหญิงเอชิ โซนัม เดชัง วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน   
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของศาลด้านการระงับข้อพิพาทเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของศาลด้านการระงับข้อพิพาทเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ กล่าวรายงานเปิดโครงการ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ กล่าวรายงานเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค   
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เปิดโครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและใจเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เปิดโครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและใจเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในศาล   
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก   
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ โดยผ่านระบบ Web Conference
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ โดยผ่านระบบ Web Conference   
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๕
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๕   
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 112 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาและร่วมรับฟังวิธีการใช้เครื่องมือการควบคุมตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาและร่วมรับฟังวิธีการใช้เครื่องมือการควบคุมตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาข้าราชการศาลยุติธรรม ณ วัดอนงคารามวรวิหาร
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาข้าราชการศาลยุติธรรม ณ วัดอนงคารามวรวิหาร
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น   
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตร
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนไทย" ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือและคณะ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือและคณะ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขัง
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขัง   
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายพีรภัทร์ พุทธสุอัตตา อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายพีรภัทร์ พุทธสุอัตตา อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง   
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ                ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายพีรภัทร์ พุทธสุอัตตา
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายพีรภัทร์ พุทธสุอัตตา   
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 163 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |