หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 132
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
สมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานประกอบพิธีเจิมป้ายชื่อ “ส่วนคดีนักท่องเที่ยว” และ “ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่อ
สมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานประกอบพิธีเจิมป้ายชื่อ “ส่วนคดีนักท่องเที่ยว” และ “ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่อ
  :: ข่าวที่ 702   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 701   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ร.ร.สตรีวิทยา ๒
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ร.ร.สตรีวิทยา ๒
  :: ข่าวที่ 699   :: วันที่ 31 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนกันยายน 2558   
  :: ข่าวที่ 698   :: วันที่ 26 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุ   
  :: ข่าวที่ 697   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 236 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  :: ข่าวที่ 696   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงานศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงานศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  และคณะบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 18 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาล
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คดีนักท่องเที่ยวบนเวทีระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คดีนักท่องเที่ยวบนเวทีระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด “ส่วนคดีนักท่องเที่ยว” และ “ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่องเที่ยวประจำศาลแขวงพระนครเหนือ”
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด “ส่วนคดีนักท่องเที่ยว” และ “ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่องเที่ยวประจำศาลแขวงพระนครเหนือ”
  :: ข่าวที่ 691   :: วันที่ 14 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 11 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 21 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 103 )
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (ฉบับที่ ๗)   
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ ๖๔ ภาควิทยาการ
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักศึกษาฝึกงานศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักศึกษาฝึกงานศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 685   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเตรียมเปิดทำการส่วนคดีนักท่องเที่ยว
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเตรียมเปิดทำการส่วนคดีนักท่องเที่ยว
  :: ข่าวที่ 684   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
     นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าศึกษาดูงานคดีนักท่องเที่ยวของศาลจังหวัดพัทยา และศาลแขวงดุสิต
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าศึกษาดูงานคดีนักท่องเที่ยวของศาลจังหวัดพัทยา และศาลแขวงดุสิต
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 126 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |