หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 64
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สาย
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สาย
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนกันยายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  และคณะร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี   
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี   
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ร.ร.สตรีวิทยาในพิธีเปิดงาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ร.ร.สตรีวิทยาในพิธีเปิดงาน "นิทรรศการวิชาการ ๑๑๔ ปี สตรีวิทยา ฯ"   
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะเข้าทำกิจกรรมถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะเข้าทำกิจกรรมถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าอาหารสุขภาพแก่ข้าราชการตุลาการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมอาการป่วยและมอบกระเช้าอาหารสุขภาพแก่ข้าราชการตุลาการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือพร้อมด้วยคณะร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือพร้อมด้วยคณะร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 113 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการประมวลผลการออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์–ฎีกา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการประมวลผลการออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์–ฎีกา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือร่วมรับเสด็จฯเจ้าฟ้าหญิงเอชิ โซนัม เดชัง วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือร่วมรับเสด็จฯเจ้าฟ้าหญิงเอชิ โซนัม เดชัง วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน   
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 29 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 147 )
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของศาลด้านการระงับข้อพิพาทเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของศาลด้านการระงับข้อพิพาทเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ กล่าวรายงานเปิดโครงการ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ กล่าวรายงานเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค   
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เปิดโครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและใจเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เปิดโครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและใจเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในศาล   
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก   
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ โดยผ่านระบบ Web Conference
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมฯ โดยผ่านระบบ Web Conference   
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๕
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๕   
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการประชาชนของบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |