หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 82
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสเข้าคารวะเพื่ออำลาไปรับราชการที่ศาลอื่น
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสเข้าคารวะเพื่ออำลาไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 634   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ผ.อ. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผ.อ. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดงานสานสัมพันธ์ สามัคคี สุขสวัสดิ์ สว่างใส ปีใหม่ ๒๕๕๘ และร่วมอวยพรปีใหม่แก่นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดงานสานสัมพันธ์ สามัคคี สุขสวัสดิ์ สว่างใส ปีใหม่ ๒๕๕๘ และร่วมอวยพรปีใหม่แก่นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ปิดประกาศรับสมัครทนายขอแรงประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ผ.อ. สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ และคณะเข้าอวยพรและรับพรจากนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ผ.อ. สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ และคณะเข้าอวยพรและรับพรจากนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 13 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากรองประธานศาลฎีกา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากรองประธานศาลฎีกา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 6 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 6 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 98 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 6 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 199 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าอวยพรและรับพรจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะเข้าอวยพรและรับพรจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 622   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะฯ เข้ากราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะฯ เข้ากราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลยุติธรรม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมและร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมและร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 63 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสที่ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 5 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนมกราคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรง ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 128 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่แนวรั้วด้านหลังตลอดแนวอาคารศาลยุติธรรม
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่แนวรั้วด้านหลังตลอดแนวอาคารศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 93 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |