หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 88
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และคณะในโอกาสนำคณะผู้พิพากษาประจำศาล เข้าศึกษาดูงาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และคณะในโอกาสนำคณะผู้พิพากษาประจำศาล เข้าศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 644   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๙ รายการ   
  :: ข่าวที่ 643   :: วันที่ 3 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงผนังอาคารชั้น ๓ และชั้น ๔   
  :: ข่าวที่ 642   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องทำงานส่วนคดีนักท่องเที่ยว   
  :: ข่าวที่ 641   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีเดือนกุมภาพันธ์   
  :: ข่าวที่ 640   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ประนีประนอม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘(ล่าสุด)   
  :: ข่าวที่ 639   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 315 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๒ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๒ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๑ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๑ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 637   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐๒ รายการ   
  :: ข่าวที่ 636   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ผ.อ.ส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล กรมราชทัณฑ์ และคณะเข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผ.อ.ส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล กรมราชทัณฑ์ และคณะเข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 635   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสเข้าคารวะเพื่ออำลาไปรับราชการที่ศาลอื่น
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสเข้าคารวะเพื่ออำลาไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 634   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ผ.อ. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ผ.อ. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ และคณะ เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดงานสานสัมพันธ์ สามัคคี สุขสวัสดิ์ สว่างใส ปีใหม่ ๒๕๕๘ และร่วมอวยพรปีใหม่แก่นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดงานสานสัมพันธ์ สามัคคี สุขสวัสดิ์ สว่างใส ปีใหม่ ๒๕๕๘ และร่วมอวยพรปีใหม่แก่นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 81 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าอวยพรนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ปิดประกาศรับสมัครทนายขอแรงประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ผ.อ. สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ และคณะเข้าอวยพรและรับพรจากนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ผ.อ. สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๒ และคณะเข้าอวยพรและรับพรจากนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 13 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |