หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมายศาลแขวงพระนครเหนือ  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 149
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีต่อนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
  :: ข่าวที่ 721   :: วันที่ 9 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการประชาชนฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการประชาชนฯ
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 5 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกัน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเจรจาประนอมหนี้บังคับคดีผู้ประกัน
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 5 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม(ส่วนคดีนักท่   
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 25 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 306 )
ประธานศาลฎีกาให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
ประธานศาลฎีกาให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระพุทธรูปประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 713   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 134 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ร.ร.สตรีวิทยา
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยสัมพันธ์ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ร.ร.สตรีวิทยา
  :: ข่าวที่ 712   :: วันที่ 18 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธ   
  :: ข่าวที่ 711   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 822 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยากรตัวคูณเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 710   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือฯ คดีศาลแขวงและคดีนักท่องเที่ยว ณ ร.ร.เจ้าพระยาปาร์ค
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือฯ คดีศาลแขวงและคดีนักท่องเที่ยว ณ ร.ร.เจ้าพระยาปาร์ค
  :: ข่าวที่ 709   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 108 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  มอบเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 707   :: วันที่ 15 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีเดือนกันยายน ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 705   :: วันที่ 4 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 93 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ พระบรมมหาราชวัง
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ พระบรมมหาราชวัง
  :: ข่าวที่ 704   :: วันที่ 2 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 144 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี
  :: ข่าวที่ 703   :: วันที่ 2 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 114 )
สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เมตตาเจิมป้ายชื่อ “ส่วนคดีนักท่องเที่ยว” และ “ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่องเที่ยวประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เมตตาเจิมป้ายชื่อ “ส่วนคดีนักท่องเที่ยว” และ “ศูนย์อำนวยการและประสานงานคดีนักท่องเที่ยวประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 702   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 148 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 701   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 112 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |