หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมายศาลแขวงพระนครเหนือ  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล


คำแนะนำการไปศาล และปฏิบัติตนในศาล
ผู้มีกิจธุระหรือความจำเป็นต้องไปศาลไม่ว่าในฐานะใด โปรดปฏิบัติดังนี้

     ก่อนไปตรวจดูหมายให้แน่ชัดว่าเป็นหมายของศาลไหน เรื่องอะไร เมื่อใด และขอให้นำหมายนั้นไปด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หากมีเหตุขัดข้องไม่อาจไปศาลหรือปฏิบัติตามกฏหมายนั้นได้ ขอให้แจ้งให้ศาลทราบล่วงหน้าเสียแต่เนิ่นๆ เช่น เจ็บป่วย หรือติดราชการสำคัญแนบไปด้วยก็จะเป็นการดี

๑. ห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้าไปในบริเวณศาล ถ้าท่านมีอาวุธปืนติดตัวไป จะต้องเก็บหรือฝากไว้ที่อื่นเสียก่อนที่จะเข้าไปในศาล มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล

๒. เมื่อไปถึงศาลแล้ว หากมีข้อสงสัยในเรื่องใด ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๓. เมื่ออยู่ในบริเวณศาล ท่านจะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือทะเลาะวิวาทกัน

๔. โดยปกติการพิจารณาของศาลจะทำโดยเปิดเผย ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเข้าไปฟังการพิจารณาได้ ผู้ที่เข้าไปฟังการพิจารณาของศาลต้องให้ความเคารพต่อศาล แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ไม่สนทนาหรือทำเสียงดัง ไม่สูบบุหรี่หรืออ่านหนังสือพิมพ์ และไม่ถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลออกมานั่งพิจารณา ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาควรลุกขึ้นยืน เป็นการแสดงความเคารพ ถ้าศาลอ่านคำพิพากษาคุ่ความจะต้องยืนฟังคำพิพากษา ส่วนบุคคลอื่นๆไม่ต้องยืน

๕.
ควรปิดโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารอย่างอื่น ที่อาจส่งเสียงดังรบกวนการพิจารณาคดีของศาล

๖. หากไม่ได้รับความสะดวกประการใด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จ่าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อย่าหลงเชื่อเสียเงินทอง ให้แก่ผู้ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวก หรือวิ่งเต้นคดี

สิ่งของต่อไปนี้เป็นของต้องห้ามจะส่งให้แก่ผู้ต้องขังไม่ได้ คือ

๑. ฝิ่น กัญชา หรือยาเสพติด หรือของมึนเมาอย่างอื่น

๒. สุราหรือน้ำเมาซึ่งดื่มแล้วเมา

๓. เครื่องอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน

๔. เครื่องอุปกรณ์ในการหลบหนี

๕. อาวุธต่างๆ

๖. ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย

๗. วัตถุระเบิดหรือน้ำมันเชื้อเพลิง

๘. สัตว์มีชีวิต


     
***ผู้ไปติดต่อราชการทุกท่าน โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  
                      มิฉะนั้นจะถูกห้ามเข้าในบริเวณศาล***


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5274