ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

68

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายศุภกิจ บุญพ้นทุกข์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงพระนครเหนือและประชุมผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ โดยมีนางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ คณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับณ ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 344
ก.17/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
กผบ.1551/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ.1552/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ.1553/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ.1556/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ.1557/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ.1558/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ.1559/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ.1560/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ.1561/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ.1562/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ.1563/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
กผบ.1564/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 13.30 น.
กผบ.1565/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 13.30 น.
กผบ.1566/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 13.30 น.
กพ.430/2561
ทำยอม
เวลา 9.00 น.
กพ.431/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ.432/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ.433/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
กพ.434/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
กพ.435/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
กพ.436/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
กพ.437/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
กพ.438/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ.439/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ.440/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กอ.234/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.235/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.236/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.237/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.238/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.239/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.240/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.241/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.242/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.243/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.244/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ.245/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
ขช.119/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขช.123/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขช.124/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขช.125/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขช.126/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขช.127/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขช.128/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขช.129/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขช.130/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ฉ.46/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ฉ.47/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ฉ.48/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ช.1463/2557
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ช.1692/2555
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.3
ช.1702/2556
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ช.265/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ช.556/2557
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ช.56/2549
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ช.982/2550
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.3
ถ.21/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1042/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.10664/2556
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.13302/2559
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ.13342/2552
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1339/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ.1380/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.1477/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.1478/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1481/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1522/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1524/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1872/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.21/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.2207/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 13.30 น.
ผบ.2244/2557
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2261/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ.2273/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.2275/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.2305/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.2379/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
ผบ.2396/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.2398/2559
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
ผบ.2616/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.2617/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.2618/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.2688/2556
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.2695/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
ผบ.28/2554
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.2842/2555
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
ผบ.2843/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
ผบ.2959/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
ผบ.2960/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
ผบ.2961/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
ผบ.2964/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.2965/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.2966/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
ผบ.2967/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
ผบ.3067/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.3096/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.3327/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
ผบ.3328/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.3329/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.3330/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.3331/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3332/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ.3333/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ.3334/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ.3335/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ.3337/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3338/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3339/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3467/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
ผบ.3468/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.3500/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ผบ.3501/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ผบ.3502/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ผบ.3503/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ผบ.3504/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ผบ.3505/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3506/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3507/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3508/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ.3511/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.3512/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.3524/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ.3553/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.3554/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.3588/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
ผบ.3589/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.3590/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.3591/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.3592/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.3593/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.3594/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ.3595/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3596/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3597/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.3598/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.3599/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.3600/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
ผบ.3601/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.3602/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.3603/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.3604/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.3605/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
ผบ.3606/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.3607/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.3608/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.3610/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.3616/2552
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
ผบ.3620/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ.3621/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ.3622/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ.3623/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ.3624/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.3625/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.3626/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.3678/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
ผบ.3686/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
ผบ.3800/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
ผบ.3802/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.3803/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.3808/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.3860/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.3861/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.3880/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.3951/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 13.30 น.
ผบ.3973/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ.3974/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ.3975/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ.3976/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ.3977/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ.3978/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.3979/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.3980/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.3981/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.3982/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ.4002/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
ผบ.4049/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 13.30 น.
ผบ.4082/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.4083/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.4084/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.4168/2556
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.4357/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
ผบ.4406/2557
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.4709/2554
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.529/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
ผบ.5472/2557
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.565/2559
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ผบ.7111/2553
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.7124/2553
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
ผบ.74/2556
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.8270/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
ผบ.8420/2554
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
ผบ.8463/2552
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
ผบ.8558/2554
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ.8933/2557
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ.9561/2560
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ.9742/2556
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13.30 น.
พ.13769/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.13878/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
พ.1624/2550
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
พ.163/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.1847/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.19544/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.19780/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
พ.2298/2548
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.27091/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
พ.354/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.3876/2549
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.458/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.459/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
พ.488/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.502/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.512/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.513/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.514/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.529/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.543/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
พ.544/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.546/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
พ.547/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.548/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.557/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.565/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.567/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ.568/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
พ.570/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.586/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.587/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.616/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.623/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.626/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.635/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.638/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.6756/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
ย.2603/2543
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ลศ.3/2561
ไต่สวน
เวลา 1.3
ส.482/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ส.597/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.598/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.599/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.600/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.601/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.602/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.603/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.604/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.605/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ส.606/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ส.607/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ส.608/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ส.609/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ส.610/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ส.611/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1011/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
อ.1033/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.1066/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
อ.10921/2559
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.10935/2559
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.1145/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ.12250/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.1249/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.1255/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.1278/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
อ.1312/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.1387/2557
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
อ.1459/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1753/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13.30 น.
อ.1797/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.1829/2556
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ.1841/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1861/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 13.30 น.
อ.1900/2553
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.1984/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.1987/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.1998/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ.2006/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.2033/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
อ.2036/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2080/2553
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.2099/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
อ.2115/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.2116/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2126/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
อ.2477/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ.2615/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.2673/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
อ.2680/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.2728/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.2766/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
อ.2799/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2914/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13.30 น.
อ.2915/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13.30 น.
อ.3/2561
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3019/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 13.30 น.
อ.3110/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
อ.3302/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3303/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 11.3
อ.3304/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3305/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3306/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3307/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3308/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3309/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3310/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3329/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 9.00 น.
อ.3441/2561
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.3480/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 14
อ.3617/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ.3781/2560
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.3850/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 11.3
อ.3872/2560
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.3925/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.3942/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.4315/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.4320/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.459/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.474/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.4813/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.4937/2560
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.5228/2560
นัดฟังคำสั่ง/พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.5246/2559
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.5461/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ.584/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.595/2561
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
อ.6947/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
อ.7273/2560
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.7409/2559
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.757/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.7901/2558
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.8130/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ.8139/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
อ.814/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
อ.8191/2560
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ.8208/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.8369/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.8396/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.8400/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ.8529/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 9.00 น.
อ.8581/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.909/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
อ.9106/2560
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 1.3
อ.925/2561
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.9319/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
อ.935/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ.986/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.