ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

1

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ได้ร่วมจัดกิจกรรม “๑๓๖ ปี วันศาลยุติธรรม” โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณอาคารศาลแขวงพระนครเหนือให้ดียิ่งขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
อ่านข่าว