ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 270
กผบ2171/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2172/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2173/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2174/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2175/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2176/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2177/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2178/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2179/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2180/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2181/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2182/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2184/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2186/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2187/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2189/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2190/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2191/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ2192/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กผบ2193/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ2194/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ2195/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ2196/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ2197/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กผบ2198/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กพ551/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ552/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ553/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ554/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ555/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ556/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ558/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ559/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ560/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ561/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ562/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ563/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ564/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ565/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ566/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กพ567/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 9.00 น.
กอ401/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ402/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ403/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ404/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ405/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
กอ406/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
กอ407/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
กอ408/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ409/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ410/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
กอ411/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
ช1204/2548
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ช1484/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ช2177/2553
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ1057/2561
นัดคำให้การ/สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ1559/2560
นัดฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ2617/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ2834/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ3038/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ3059/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ3202/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ3536/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ3984/2561
นัดพิจารณา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ4027/2561
นัดคำให้การ/สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ4168/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ4178/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ4180/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ4296/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ4666/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ4816/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ4817/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ4818/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ4911/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ5029/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ5030/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5031/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5032/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5033/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5034/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5035/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5036/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5037/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5038/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5039/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5040/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ5041/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ5046/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ5180/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5200/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ5212/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ5213/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5214/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5273/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ5276/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ5284/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ5288/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ5289/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ5290/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ5302/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ5303/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ5304/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ5305/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ5306/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ5307/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ5308/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ5309/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ5401/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ5410/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ5450/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5451/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5452/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5453/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5454/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5455/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5456/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5457/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5458/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.00 น.
ผบ5459/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ5460/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ5461/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ5462/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ5497/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5498/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5499/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5500/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5501/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5502/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5503/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5504/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
ผบ5505/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ5506/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ5536/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ5537/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ5538/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ5539/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ5683/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ5695/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ5697/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ5699/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ5700/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ5701/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ5782/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ5783/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
ผบ6876/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ6877/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ6878/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ6879/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ6880/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ7018/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ7019/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ7020/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ7021/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ7022/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ7023/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
ผบ7024/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ7025/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ7026/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
ผบ7037/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ7038/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ7039/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ7040/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ7041/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ7042/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ7043/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
ผบ7044/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ7045/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ7046/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ7047/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ7048/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ7049/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ7050/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ7051/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ7052/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ7053/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ7111/2553
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
ผบ7238/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ7239/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
ผบ7242/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
ผบ8558/2554
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
พ1634/2553
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ1707/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
พ207/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ21/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ280/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13.30 น.
พ309/2561
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 13.30 น.
พ511/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ603/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
พ674/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ6756/2551
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13.30 น.
พ713/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ725/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ736/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ759/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
พ784/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ791/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
พ797/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ807/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ808/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ821/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ822/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ824/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
พ829/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ839/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ850/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ851/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ852/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 9.00 น.
พ858/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ859/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ862/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ863/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ868/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ869/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ870/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ881/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ882/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ883/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ899/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ932/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ1025/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13.30 น.
อ10506/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ11678/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
อ11679/2558
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ1399/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
อ1485/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 9.3
อ1531/2558
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ1532/2558
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 9.00 น.
อ154/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ1559/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ1565/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ1692/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 11
อ1755/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ1777/2561
สอบคำให้การจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
อ1918/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ2775/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ2842/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ2943/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ3613/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ401/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ4213/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ4214/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ4215/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ4381/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ4461/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ4574/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ4671/2561
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ4677/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ4678/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ(ชั้น4) เวลา 9.00 น.
อ4702/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ4703/2561
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ4814/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ4844/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 14.3
อ4845/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 14.3
อ5102/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ5465/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
อ5583/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ6028/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 9.00 น.
อ6169/2560
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ6402/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ6558/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ6765/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ7178/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ7235/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 9.00 น.
อ753/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 9.00 น.
อ7542/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ7665/2560
นัดพร้อม,สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ7806/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 9.00 น.
อ8358/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.
อ8400/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 9.00 น.
อ9181/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 9.00 น.