ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

38

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายวรกฤต วรรณรัตน์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงพระนครเหนือเข้าอบรมระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้น ซึ่งได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการคดีในศาลแขวงพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว

ประกาศ
ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ