ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2012, 02-541-2135,02-541-2009,02-541-2867 E-mail: bknmc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

28

       เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประยุทธ ศิริล้น ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนและหัวหน้างานเพื่อปรึกษาข้อราชการและรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒

อ่านข่าว

ศูนย์นัดความ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ