ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางจริยา เฉลิมเผ่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ นำผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 241
ข3/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ขช80/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ขช81/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ขช83/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ขช93/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ฉ22/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ11618/2556
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 09:00
ผบ11733/2552
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ1261/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ13231/2556
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ13412/2553
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ1474/2560
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13:30
ผบ14923/2552
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ1779/2554
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ2642/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย3 เวลา 09:00
ผบ3236/2559
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ผบ3398/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ4486/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ4488/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ4678/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ผบ5078/2561
นัดพร้อม/กำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 13:30
ผบ5495/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 09:00
ผบ5710/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13:30
ผบ6405/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 09:00
ผบ6561/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
ผบ6572/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
ผบ7799/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
ผบ7948/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ7949/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ7950/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ8123/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8225/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8226/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8227/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8243/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8244/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8245/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8246/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8247/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8270/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8271/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8372/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8373/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8404/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8426/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8427/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8428/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8429/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8430/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8431/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8432/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8460/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8465/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8466/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8467/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8468/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8469/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8470/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8471/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8472/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8473/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8474/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8475/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8476/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8477/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8478/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8479/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8480/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8481/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8482/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8483/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8484/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8485/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8486/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8487/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8488/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8489/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8490/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8491/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8492/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8493/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8494/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8495/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8496/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8505/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8523/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ผบ8574/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8575/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8576/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8655/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8719/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8720/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8721/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8722/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8723/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8724/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8725/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8726/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8727/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8728/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8729/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8730/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8731/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8732/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8733/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8734/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8735/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8736/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8737/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8738/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8739/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8740/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8741/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8742/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8743/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8744/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8745/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8746/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8747/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8748/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8749/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8750/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8751/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8752/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8753/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8756/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8790/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8791/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8792/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8866/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8869/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
ผบ8982/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ8983/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ9515/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ผบ9519/2558
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
พ10060/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
พ10181/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
พ1023/2561
นัดพร้อม
เวลา 13:00
พ10514/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 13:30
พ1097/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1099/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1112/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1113/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1114/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1115/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1135/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ1172/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1209/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ1210/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ1212/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1230/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ1244/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1251/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1271/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ1324/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1360/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:30
พ1575/2554
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
พ16206/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
พ16745/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
พ22607/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ24489/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
พ2460/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
พ25072/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
พ323/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 09:00
พ3661/2550
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13:30
พ4555/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
พ4751/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
พ4752/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:30
พ594/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พ6209/2551
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย1 เวลา 09:00
พ855/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
ส253/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส254/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส255/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส256/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส257/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส258/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส259/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส260/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส261/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส262/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส263/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส264/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส265/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส266/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส267/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส272/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 13:30
ส278/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส279/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส286/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส288/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส289/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส290/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส310/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส313/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
ส98/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 09:00
อ1023/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00
อ10687/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ1234/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ1753/2561
นัดพร้อมฟังผลฯ หรือกำหนดนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ2915/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 13:30
อ3079/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 09:00
อ3547/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 09:00
อ3875/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ4390/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ4437/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ4601/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 13:30
อ5359/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5367/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5435/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง (ยกเลิกนัด)
เวลา 13:30
อ5502/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13:30
อ5526/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5542/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5612/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5688/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5692/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5695/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5697/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5733/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5757/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5777/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5805/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ5828/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5913/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5915/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5932/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:30
อ6062/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง (ยกเลิกนัด)
เวลา 09:00
อ6063/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง (ยกเลิกนัด)
เวลา 13:30
อ6096/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6358/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 27 เวลา 09:00
อ6563/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ6564/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ6565/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ6582/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ6591/2561
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ6593/2561
นัดพร้อม
เวลา 13:30
อ6606/2561
นัดพร้อม
เวลา 13:30
อ6622/2561
นัดพร้อม
เวลา 13:30
อ7665/2560
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ8073/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ8961/2559
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00