ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2012, 02-541-2135,02-541-2009,02-541-2867 E-mail: bknmc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

11

  <p style="\&quot;margin-left:-14.2pt;" text-align:justify\"="">เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายวัชรินทร์ ฤชุโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมสมวาร (๑๐๐ วัน) ณ บริเวณด้านหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร   

อ่านข่าว

ศูนย์นัดความ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ