ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

50

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ศาลแขวงพระนครเหนือจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงพระนครเหนือ โดยมีนายประยุทธ ศิริล้น อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒

อ่านข่าว

ศูนย์นัดความ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ