ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ (Bangkok North Kwaeng Court) ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2106-14 (เบอร์กลาง) E-mail: bknmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
โครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นของศาลแขวงพระนครเหนือ
ประกาศ
ระเบียบ
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 377
กผบ3794/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4190/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4191/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4192/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4193/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4194/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4195/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4196/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4197/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
กผบ4198/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4199/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4200/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4201/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4202/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4203/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4204/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4205/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4206/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4207/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4208/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4209/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4210/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4211/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4212/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4213/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4214/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4215/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4216/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4217/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4218/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4219/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4220/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4221/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4222/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4223/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4224/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4225/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4226/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4227/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4228/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4229/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4230/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4231/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4232/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4233/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4234/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4235/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4236/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4237/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4238/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4239/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4240/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4241/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4242/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4244/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4245/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4247/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4248/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4249/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4250/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4251/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4252/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4253/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4254/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4255/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4256/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กผบ4257/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4258/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4259/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4260/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4261/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4262/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4263/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4264/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4265/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4266/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4267/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4268/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4269/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4270/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กผบ4271/2561
ทำยอม
เวลา 09:00
กพ912/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
กอ680/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
ช1466/2555
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ช2018/2548
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ช486/2556
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
ช556/2557
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ช755/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
ช859/2557
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ช972/2555
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 09:00
ช985/2549
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 09:00
ถ3/2561
ไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 01:00
ถ7/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
ผบ10167/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ10211/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10212/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10213/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10214/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10215/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10216/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10217/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10218/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10219/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10220/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10221/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10222/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10223/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10224/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10225/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10226/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10227/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10228/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10229/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10230/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10231/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10232/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10233/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10234/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10235/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10236/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10237/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10238/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10239/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10240/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10241/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10242/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10243/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10244/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10245/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10246/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10247/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10248/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10249/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10250/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10251/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10252/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10253/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10254/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10255/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10256/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10257/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10258/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10259/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10260/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10261/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10262/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10263/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10264/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10265/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10266/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10267/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10268/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10269/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10270/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10271/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10272/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10273/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10274/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10275/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10276/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10277/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10278/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10279/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10280/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10281/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10282/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10283/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10284/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10535/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10593/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
ผบ10594/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
ผบ10595/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
ผบ10664/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10752/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10753/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10754/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10755/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10782/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10783/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10784/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10788/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10789/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10790/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10791/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10792/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10793/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10794/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10795/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10796/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10797/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10798/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10799/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10800/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10801/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10802/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10803/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10804/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10805/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10806/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10807/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10808/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10809/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10810/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10811/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10815/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10816/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10817/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10818/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10819/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10820/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10821/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10822/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10845/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10846/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10847/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10848/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10849/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10850/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10851/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10852/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10853/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10854/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10855/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10856/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10859/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10861/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10862/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10864/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
ผบ10865/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
ผบ10918/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10919/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10920/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10921/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10922/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10923/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10924/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10925/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10926/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10927/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10928/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10929/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10931/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10932/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10933/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10934/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10935/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10948/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10949/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10950/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10951/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10952/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10953/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10954/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10955/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10956/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10957/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10958/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10959/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10960/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10961/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10962/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10963/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10964/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10965/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10966/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10967/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10968/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10969/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10970/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10971/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10972/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10973/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ10974/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ11004/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ11040/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ11048/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2636/2561
แก้ไขสัญญายอม
เวลา 09:00
ผบ5329/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ5496/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00
ผบ7376/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13:30
ผบ7900/2561
นัดพร้อม
เวลา 11:00
ผบ8016/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ8052/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ผบ8227/2560
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ8227/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
ผบ8364/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13:30
ผบ8426/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ผบ8547/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ8576/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ผบ8622/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ9265/2561
แก้ไขสัญญายอม
เวลา 09:00
ผบ9703/2561
นัดพิจารณา หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ9705/2561
นัดพิจารณา หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ9707/2561
นัดพิจารณา หรือทำยอม (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ9708/2561
นัดพิจารณา หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ9716/2561
นัดคำให้การ/สืบพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
ผบ9730/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ผบ9731/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ผบ9732/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
ผบ9764/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
ผบ9967/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ9968/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
พ1115/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13:00
พ1117/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
พ1225/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 09:00
พ1231/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
พ1271/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00
พ1417/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พ1442/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พ338/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
พ359/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ10161/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ1029/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ10476/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 09:00
อ1111/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ1270/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00
อ1288/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 09:00
อ1485/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 13:30
อ1551/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ1565/2561
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ1648/2556
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ1854/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ1910/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ1998/2561
นัดฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
อ2777/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ2831/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
อ301/2554
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ3316/2561
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ3682/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 13:30
อ4002/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ4007/2561
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ4010/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00
อ4043/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ4049/2561
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 09:00
อ4211/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ4221/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ4411/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 13:30
อ4456/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 13:30
อ4467/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ4472/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 13:30
อ4535/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ4637/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ4679/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ4835/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ5154/2558
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ5211/2561
นัดสืบพยานโจทก์/โจทก์ร่วม
เวลา 13:30
อ528/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ5320/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ5376/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ543/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ5612/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ5827/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ5952/2561
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
อ5970/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
อ6013/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ609/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ6113/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ6221/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ6364/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ6418/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ6733/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ7066/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 01:00
อ7299/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ7303/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การในคดีส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ7304/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 28 เวลา 09:00
อ7660/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 26 เวลา 09:00
อ7661/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 17 เวลา 09:00
อ7662/2559
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ7839/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ7840/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ8126/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 09:00
อ8248/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ8358/2560
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ8723/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
อ8839/2560
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ9329/2558
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 18 เวลา 09:00
อ9711/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30