ศาลแขวงพระนครเหนือ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-541-2012, 02-541-2135,02-541-2009,02-541-2867 E-mail: bknmc@coj.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

41

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายวัชรินทร์ ฤชุโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายธเนศ เชาว์วรนันท์ บิดา นายจีระวงศ์ เชาวน์วรนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพระนครเหนือ พร้อมมอบเงินร่วมทำบุญ โดยมีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างในศาลแขวงพระนครเหนือเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดแคนอก ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อ่านข่าว

ศูนย์นัดความ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ